Double Legger Pressing Machine BRI 222 VC

%7B%22gallery%22%3A%5B%7B%22ID%22%3A108153%2C%22id%22%3A108153%2C%22title%22%3A%22BRI+222+VC%22%2C%22filename%22%3A%22BRI-222-VC-e1531982448116.jpg%22%2C%22filesize%22%3A36621%2C%22url%22%3A%22https%3A%5C%2F%5C%2Fwww.veit.de%5C%2Fwp-content%5C%2Fuploads%5C%2F2018%5C%2F06%5C%2FBRI-222-VC-e1531982448116.jpg%22%2C%22link%22%3A%22https%3A%5C%2F%5C%2Fwww.veit.de%5C%2Fen%5C%2Fbri-222-vc-2%5C%2F%22%2C%22alt%22%3A%22%22%2C%22author%22%3A%228%22%2C%22description%22%3A%22%22%2C%22caption%22%3A%22%22%2C%22name%22%3A%22bri-222-vc-2%22%2C%22status%22%3A%22inherit%22%2C%22uploaded_to%22%3A0%2C%22date%22%3A%222018-06-19+13%3A34%3A13%22%2C%22modified%22%3A%222018-07-19+06%3A40%3A57%22%2C%22menu_order%22%3A0%2C%22mime_type%22%3A%22image%5C%2Fjpeg%22%2C%22type%22%3A%22image%22%2C%22subtype%22%3A%22jpeg%22%2C%22icon%22%3A%22https%3A%5C%2F%5C%2Fwww.veit.de%5C%2Fwp-includes%5C%2Fimages%5C%2Fmedia%5C%2Fdefault.png%22%2C%22width%22%3A605%2C%22height%22%3A478%2C%22sizes%22%3A%7B%22thumbnail%22%3A%22https%3A%5C%2F%5C%2Fwww.veit.de%5C%2Fwp-content%5C%2Fuploads%5C%2F2018%5C%2F06%5C%2FBRI-222-VC-150x150.jpg%22%2C%22thumbnail-width%22%3A150%2C%22thumbnail-height%22%3A150%2C%22medium%22%3A%22https%3A%5C%2F%5C%2Fwww.veit.de%5C%2Fwp-content%5C%2Fuploads%5C%2F2018%5C%2F06%5C%2FBRI-222-VC-300x237.jpg%22%2C%22medium-width%22%3A300%2C%22medium-height%22%3A237%2C%22medium_large%22%3A%22https%3A%5C%2F%5C%2Fwww.veit.de%5C%2Fwp-content%5C%2Fuploads%5C%2F2018%5C%2F06%5C%2FBRI-222-VC-e1531982448116.jpg%22%2C%22medium_large-width%22%3A605%2C%22medium_large-height%22%3A478%2C%22large%22%3A%22https%3A%5C%2F%5C%2Fwww.veit.de%5C%2Fwp-content%5C%2Fuploads%5C%2F2018%5C%2F06%5C%2FBRI-222-VC-e1531982448116.jpg%22%2C%22large-width%22%3A605%2C%22large-height%22%3A478%2C%221536x1536%22%3A%22https%3A%5C%2F%5C%2Fwww.veit.de%5C%2Fwp-content%5C%2Fuploads%5C%2F2018%5C%2F06%5C%2FBRI-222-VC-e1531982448116.jpg%22%2C%221536x1536-width%22%3A605%2C%221536x1536-height%22%3A478%2C%222048x2048%22%3A%22https%3A%5C%2F%5C%2Fwww.veit.de%5C%2Fwp-content%5C%2Fuploads%5C%2F2018%5C%2F06%5C%2FBRI-222-VC-e1531982448116.jpg%22%2C%222048x2048-width%22%3A605%2C%222048x2048-height%22%3A478%2C%22woocommerce_thumbnail%22%3A%22https%3A%5C%2F%5C%2Fwww.veit.de%5C%2Fwp-content%5C%2Fuploads%5C%2F2018%5C%2F06%5C%2FBRI-222-VC-400x320.jpg%22%2C%22woocommerce_thumbnail-width%22%3A400%2C%22woocommerce_thumbnail-height%22%3A320%2C%22woocommerce_single%22%3A%22https%3A%5C%2F%5C%2Fwww.veit.de%5C%2Fwp-content%5C%2Fuploads%5C%2F2018%5C%2F06%5C%2FBRI-222-VC-600x474.jpg%22%2C%22woocommerce_single-width%22%3A600%2C%22woocommerce_single-height%22%3A474%2C%22woocommerce_gallery_thumbnail%22%3A%22https%3A%5C%2F%5C%2Fwww.veit.de%5C%2Fwp-content%5C%2Fuploads%5C%2F2018%5C%2F06%5C%2FBRI-222-VC-100x100.jpg%22%2C%22woocommerce_gallery_thumbnail-width%22%3A100%2C%22woocommerce_gallery_thumbnail-height%22%3A100%2C%22shop_catalog%22%3A%22https%3A%5C%2F%5C%2Fwww.veit.de%5C%2Fwp-content%5C%2Fuploads%5C%2F2018%5C%2F06%5C%2FBRI-222-VC-400x320.jpg%22%2C%22shop_catalog-width%22%3A400%2C%22shop_catalog-height%22%3A320%2C%22shop_single%22%3A%22https%3A%5C%2F%5C%2Fwww.veit.de%5C%2Fwp-content%5C%2Fuploads%5C%2F2018%5C%2F06%5C%2FBRI-222-VC-600x474.jpg%22%2C%22shop_single-width%22%3A600%2C%22shop_single-height%22%3A474%2C%22shop_thumbnail%22%3A%22https%3A%5C%2F%5C%2Fwww.veit.de%5C%2Fwp-content%5C%2Fuploads%5C%2F2018%5C%2F06%5C%2FBRI-222-VC-100x100.jpg%22%2C%22shop_thumbnail-width%22%3A100%2C%22shop_thumbnail-height%22%3A100%7D%7D%2C%7B%22ID%22%3A108155%2C%22id%22%3A108155%2C%22title%22%3A%22BRI+222+VC+loading+area%22%2C%22filename%22%3A%22Vergr%5Cu00f6%5Cu00dferter_Einlagebereich.jpg%22%2C%22filesize%22%3A1772900%2C%22url%22%3A%22https%3A%5C%2F%5C%2Fwww.veit.de%5C%2Fwp-content%5C%2Fuploads%5C%2F2018%5C%2F06%5C%2FVergr%5Cu00f6%5Cu00dferter_Einlagebereich.jpg%22%2C%22link%22%3A%22https%3A%5C%2F%5C%2Fwww.veit.de%5C%2Fen%5C%2Fvergroesserter_einlagebereich-2%5C%2F%22%2C%22alt%22%3A%22%22%2C%22author%22%3A%228%22%2C%22description%22%3A%22%22%2C%22caption%22%3A%22%22%2C%22name%22%3A%22vergroesserter_einlagebereich-2%22%2C%22status%22%3A%22inherit%22%2C%22uploaded_to%22%3A0%2C%22date%22%3A%222018-06-19+13%3A34%3A16%22%2C%22modified%22%3A%222018-07-19+06%3A43%3A38%22%2C%22menu_order%22%3A0%2C%22mime_type%22%3A%22image%5C%2Fjpeg%22%2C%22type%22%3A%22image%22%2C%22subtype%22%3A%22jpeg%22%2C%22icon%22%3A%22https%3A%5C%2F%5C%2Fwww.veit.de%5C%2Fwp-includes%5C%2Fimages%5C%2Fmedia%5C%2Fdefault.png%22%2C%22width%22%3A605%2C%22height%22%3A454%2C%22sizes%22%3A%7B%22thumbnail%22%3A%22https%3A%5C%2F%5C%2Fwww.veit.de%5C%2Fwp-content%5C%2Fuploads%5C%2F2018%5C%2F06%5C%2FVergr%5Cu00f6%5Cu00dferter_Einlagebereich-150x150.jpg%22%2C%22thumbnail-width%22%3A150%2C%22thumbnail-height%22%3A150%2C%22medium%22%3A%22https%3A%5C%2F%5C%2Fwww.veit.de%5C%2Fwp-content%5C%2Fuploads%5C%2F2018%5C%2F06%5C%2FVergr%5Cu00f6%5Cu00dferter_Einlagebereich-300x225.jpg%22%2C%22medium-width%22%3A300%2C%22medium-height%22%3A225%2C%22medium_large%22%3A%22https%3A%5C%2F%5C%2Fwww.veit.de%5C%2Fwp-content%5C%2Fuploads%5C%2F2018%5C%2F06%5C%2FVergr%5Cu00f6%5Cu00dferter_Einlagebereich.jpg%22%2C%22medium_large-width%22%3A605%2C%22medium_large-height%22%3A454%2C%22large%22%3A%22https%3A%5C%2F%5C%2Fwww.veit.de%5C%2Fwp-content%5C%2Fuploads%5C%2F2018%5C%2F06%5C%2FVergr%5Cu00f6%5Cu00dferter_Einlagebereich.jpg%22%2C%22large-width%22%3A605%2C%22large-height%22%3A454%2C%221536x1536%22%3A%22https%3A%5C%2F%5C%2Fwww.veit.de%5C%2Fwp-content%5C%2Fuploads%5C%2F2018%5C%2F06%5C%2FVergr%5Cu00f6%5Cu00dferter_Einlagebereich.jpg%22%2C%221536x1536-width%22%3A605%2C%221536x1536-height%22%3A454%2C%222048x2048%22%3A%22https%3A%5C%2F%5C%2Fwww.veit.de%5C%2Fwp-content%5C%2Fuploads%5C%2F2018%5C%2F06%5C%2FVergr%5Cu00f6%5Cu00dferter_Einlagebereich.jpg%22%2C%222048x2048-width%22%3A605%2C%222048x2048-height%22%3A454%2C%22woocommerce_thumbnail%22%3A%22https%3A%5C%2F%5C%2Fwww.veit.de%5C%2Fwp-content%5C%2Fuploads%5C%2F2018%5C%2F06%5C%2FVergr%5Cu00f6%5Cu00dferter_Einlagebereich-400x320.jpg%22%2C%22woocommerce_thumbnail-width%22%3A400%2C%22woocommerce_thumbnail-height%22%3A320%2C%22woocommerce_single%22%3A%22https%3A%5C%2F%5C%2Fwww.veit.de%5C%2Fwp-content%5C%2Fuploads%5C%2F2018%5C%2F06%5C%2FVergr%5Cu00f6%5Cu00dferter_Einlagebereich-600x450.jpg%22%2C%22woocommerce_single-width%22%3A600%2C%22woocommerce_single-height%22%3A450%2C%22woocommerce_gallery_thumbnail%22%3A%22https%3A%5C%2F%5C%2Fwww.veit.de%5C%2Fwp-content%5C%2Fuploads%5C%2F2018%5C%2F06%5C%2FVergr%5Cu00f6%5Cu00dferter_Einlagebereich-100x100.jpg%22%2C%22woocommerce_gallery_thumbnail-width%22%3A100%2C%22woocommerce_gallery_thumbnail-height%22%3A100%2C%22shop_catalog%22%3A%22https%3A%5C%2F%5C%2Fwww.veit.de%5C%2Fwp-content%5C%2Fuploads%5C%2F2018%5C%2F06%5C%2FVergr%5Cu00f6%5Cu00dferter_Einlagebereich-400x320.jpg%22%2C%22shop_catalog-width%22%3A400%2C%22shop_catalog-height%22%3A320%2C%22shop_single%22%3A%22https%3A%5C%2F%5C%2Fwww.veit.de%5C%2Fwp-content%5C%2Fuploads%5C%2F2018%5C%2F06%5C%2FVergr%5Cu00f6%5Cu00dferter_Einlagebereich-600x450.jpg%22%2C%22shop_single-width%22%3A600%2C%22shop_single-height%22%3A450%2C%22shop_thumbnail%22%3A%22https%3A%5C%2F%5C%2Fwww.veit.de%5C%2Fwp-content%5C%2Fuploads%5C%2F2018%5C%2F06%5C%2FVergr%5Cu00f6%5Cu00dferter_Einlagebereich-100x100.jpg%22%2C%22shop_thumbnail-width%22%3A100%2C%22shop_thumbnail-height%22%3A100%7D%7D%2C%7B%22ID%22%3A108157%2C%22id%22%3A108157%2C%22title%22%3A%22BRI+222+VC+loading+area%22%2C%22filename%22%3A%22Vergr%5Cu00f6%5Cu00dferter_Einlagebereich_2.jpg%22%2C%22filesize%22%3A1761422%2C%22url%22%3A%22https%3A%5C%2F%5C%2Fwww.veit.de%5C%2Fwp-content%5C%2Fuploads%5C%2F2018%5C%2F06%5C%2FVergr%5Cu00f6%5Cu00dferter_Einlagebereich_2.jpg%22%2C%22link%22%3A%22https%3A%5C%2F%5C%2Fwww.veit.de%5C%2Fen%5C%2Fvergroesserter_einlagebereich_2-2%5C%2F%22%2C%22alt%22%3A%22%22%2C%22author%22%3A%228%22%2C%22description%22%3A%22%22%2C%22caption%22%3A%22%22%2C%22name%22%3A%22vergroesserter_einlagebereich_2-2%22%2C%22status%22%3A%22inherit%22%2C%22uploaded_to%22%3A0%2C%22date%22%3A%222018-06-19+13%3A34%3A18%22%2C%22modified%22%3A%222018-07-19+06%3A43%3A30%22%2C%22menu_order%22%3A0%2C%22mime_type%22%3A%22image%5C%2Fjpeg%22%2C%22type%22%3A%22image%22%2C%22subtype%22%3A%22jpeg%22%2C%22icon%22%3A%22https%3A%5C%2F%5C%2Fwww.veit.de%5C%2Fwp-includes%5C%2Fimages%5C%2Fmedia%5C%2Fdefault.png%22%2C%22width%22%3A605%2C%22height%22%3A454%2C%22sizes%22%3A%7B%22thumbnail%22%3A%22https%3A%5C%2F%5C%2Fwww.veit.de%5C%2Fwp-content%5C%2Fuploads%5C%2F2018%5C%2F06%5C%2FVergr%5Cu00f6%5Cu00dferter_Einlagebereich_2-150x150.jpg%22%2C%22thumbnail-width%22%3A150%2C%22thumbnail-height%22%3A150%2C%22medium%22%3A%22https%3A%5C%2F%5C%2Fwww.veit.de%5C%2Fwp-content%5C%2Fuploads%5C%2F2018%5C%2F06%5C%2FVergr%5Cu00f6%5Cu00dferter_Einlagebereich_2-300x225.jpg%22%2C%22medium-width%22%3A300%2C%22medium-height%22%3A225%2C%22medium_large%22%3A%22https%3A%5C%2F%5C%2Fwww.veit.de%5C%2Fwp-content%5C%2Fuploads%5C%2F2018%5C%2F06%5C%2FVergr%5Cu00f6%5Cu00dferter_Einlagebereich_2.jpg%22%2C%22medium_large-width%22%3A605%2C%22medium_large-height%22%3A454%2C%22large%22%3A%22https%3A%5C%2F%5C%2Fwww.veit.de%5C%2Fwp-content%5C%2Fuploads%5C%2F2018%5C%2F06%5C%2FVergr%5Cu00f6%5Cu00dferter_Einlagebereich_2.jpg%22%2C%22large-width%22%3A605%2C%22large-height%22%3A454%2C%221536x1536%22%3A%22https%3A%5C%2F%5C%2Fwww.veit.de%5C%2Fwp-content%5C%2Fuploads%5C%2F2018%5C%2F06%5C%2FVergr%5Cu00f6%5Cu00dferter_Einlagebereich_2.jpg%22%2C%221536x1536-width%22%3A605%2C%221536x1536-height%22%3A454%2C%222048x2048%22%3A%22https%3A%5C%2F%5C%2Fwww.veit.de%5C%2Fwp-content%5C%2Fuploads%5C%2F2018%5C%2F06%5C%2FVergr%5Cu00f6%5Cu00dferter_Einlagebereich_2.jpg%22%2C%222048x2048-width%22%3A605%2C%222048x2048-height%22%3A454%2C%22woocommerce_thumbnail%22%3A%22https%3A%5C%2F%5C%2Fwww.veit.de%5C%2Fwp-content%5C%2Fuploads%5C%2F2018%5C%2F06%5C%2FVergr%5Cu00f6%5Cu00dferter_Einlagebereich_2-400x320.jpg%22%2C%22woocommerce_thumbnail-width%22%3A400%2C%22woocommerce_thumbnail-height%22%3A320%2C%22woocommerce_single%22%3A%22https%3A%5C%2F%5C%2Fwww.veit.de%5C%2Fwp-content%5C%2Fuploads%5C%2F2018%5C%2F06%5C%2FVergr%5Cu00f6%5Cu00dferter_Einlagebereich_2-600x450.jpg%22%2C%22woocommerce_single-width%22%3A600%2C%22woocommerce_single-height%22%3A450%2C%22woocommerce_gallery_thumbnail%22%3A%22https%3A%5C%2F%5C%2Fwww.veit.de%5C%2Fwp-content%5C%2Fuploads%5C%2F2018%5C%2F06%5C%2FVergr%5Cu00f6%5Cu00dferter_Einlagebereich_2-100x100.jpg%22%2C%22woocommerce_gallery_thumbnail-width%22%3A100%2C%22woocommerce_gallery_thumbnail-height%22%3A100%2C%22shop_catalog%22%3A%22https%3A%5C%2F%5C%2Fwww.veit.de%5C%2Fwp-content%5C%2Fuploads%5C%2F2018%5C%2F06%5C%2FVergr%5Cu00f6%5Cu00dferter_Einlagebereich_2-400x320.jpg%22%2C%22shop_catalog-width%22%3A400%2C%22shop_catalog-height%22%3A320%2C%22shop_single%22%3A%22https%3A%5C%2F%5C%2Fwww.veit.de%5C%2Fwp-content%5C%2Fuploads%5C%2F2018%5C%2F06%5C%2FVergr%5Cu00f6%5Cu00dferter_Einlagebereich_2-600x450.jpg%22%2C%22shop_single-width%22%3A600%2C%22shop_single-height%22%3A450%2C%22shop_thumbnail%22%3A%22https%3A%5C%2F%5C%2Fwww.veit.de%5C%2Fwp-content%5C%2Fuploads%5C%2F2018%5C%2F06%5C%2FVergr%5Cu00f6%5Cu00dferter_Einlagebereich_2-100x100.jpg%22%2C%22shop_thumbnail-width%22%3A100%2C%22shop_thumbnail-height%22%3A100%7D%7D%5D%2C%22technical_data_sheet%22%3Afalse%2C%22technical_data_sheet_2%22%3Afalse%2C%22flyer%22%3Afalse%2C%22application_video%22%3A%22https%3A%5C%2F%5C%2Fyoutu.be%5C%2Fa9gZ6XNFl-c%22%2C%22product_video%22%3A%22%22%2C%22description%22%3A%22%3Ch3%3EFinishing+and+pressing+of+trousers+hems+and+creases%3C%5C%2Fh3%3E%5Cn%3Ch4%3EAdvantages%3A%3C%5C%2Fh4%3E%5Cn%3Cul%3E%5Cn%3Cli%3EVC+%28Vertical+Closing%29%3A+Eliminates+obstruction+in+the+loading+area+during+positioning+%5C%2F+free+visibility+to+the+garment+on+the+machine+%5C%2F+no+heat+radiation+to+the+operator+%5C%2F+emergency+stop+function%3C%5C%2Fli%3E%5Cn%3Cli%3EVertical+head+buck+closing%3A+transfers+even+distribution+of+pressure+onto+the+entire+pressing+surface+and+prevents+displacement+of+the+garment+%26%238211%3B+Increases+quality%3C%5C%2Fli%3E%5Cn%3Cli%3EFixed+stretching+system+on+head+buck%3A+trouser+seams+%28in-+and+outside+seams%29+are+stretched+in+order+to+avoid+marks.+Lower+stretching+device+returns+only+after+the+trouser+is+removed%3A+Prevents+marks+at+trouser+seam+area%3C%5C%2Fli%3E%5Cn%3Cli%3EOptional%3A+Re-tensioning+device+for+stretch+cover+on+head+buck%3A+Compensation+of+the+loss+of+fabric+stretchiness%3C%5C%2Fli%3E%5Cn%3Cli%3EUser-friendly+5.7%26%238243%3B+colour+touch+display%3C%5C%2Fli%3E%5Cn%3Cli%3ESteam+edge+suction%3A+prevents+damage+to+previously+finished+pressing+areas+during+the+pressing+process+%26%238211%3B+Increases+quality%3C%5C%2Fli%3E%5Cn%3Cli%3ESeparate+suction+in+lower+bucks%3A+Makes+the+positioning+of+the+trouser+legs+easier%3C%5C%2Fli%3E%5Cn%3Cli%3EMaintenance-free+distance+control+of+the+upper+buck+due+to+contact-free+position+sensoring%3A+variable+adjustment+of+the+distance+between+the+pressing+shapes+during+the+pressing+process+to+avoid+marks+and+shine+on+all+types+of+fabric%3C%5C%2Fli%3E%5Cn%3Cli%3EAdditional+suction+in+crotch+area%3A+Strong+suction+in+order+to+support+the+positioning+of+the+critical+crotch+area%3C%5C%2Fli%3E%5Cn%3C%5C%2Ful%3E%5Cn%22%2C%22accessories%22%3Afalse%2C%22button_text%22%3A%22Contact+your+sales+partner+now%22%2C%22application_video_text%22%3A%22Watch+application+video%22%2C%22technical_data_sheet_text%22%3A%22Download+technical+data+sheet%22%2C%22accessories_headline%22%3A%22Accessories%5C%2FOptions%22%2C%22accessories_link_text%22%3A%22Accessories%22%2C%22product_video_text%22%3A%22Watch+product+video%22%2C%22technical_data_sheet_text_2%22%3A%22Download+technical+data+sheet%22%2C%22flyer_text%22%3A%22Download+leaflet%22%2C%22prioritization%22%3A%2285800%22%2C%22prioritization2%22%3A%2299100%22%2C%22typ%22%3A521%2C%22read_more_text%22%3A%22Read+More%22%2C%22read_less_text%22%3A%22Read+Less%22%2C%22anwendungsgruppe%22%3A%5B259%2C261%5D%2C%22produktgruppe_2%22%3A%5B241%5D%2C%22kategorie%22%3A%5B154%2C159%2C160%5D%2C%22arbeitsgang%22%3A%5B205%5D%2C%22produktsichtbarkeit%22%3Atrue%7D

Finishing and pressing of trousers hems and creases

Advantages:

  • VC (Vertical Closing): Eliminates obstruction in the loading area during positioning / free visibility to the garment on the machine / no heat radiation to the operator / emergency stop function
  • Vertical head buck closing: transfers even distribution of pressure onto the entire pressing surface and prevents displacement of the garment – Increases quality
  • Fixed stretching system on head buck: trouser seams (in- and outside seams) are stretched in order to avoid marks. Lower stretching device returns only after the trouser is removed: Prevents marks at trouser seam area
  • Optional: Re-tensioning device for stretch cover on head buck: Compensation of the loss of fabric stretchiness
  • User-friendly 5.7″ colour touch display
  • Steam edge suction: prevents damage to previously finished pressing areas during the pressing process – Increases quality
  • Separate suction in lower bucks: Makes the positioning of the trouser legs easier
  • Maintenance-free distance control of the upper buck due to contact-free position sensoring: variable adjustment of the distance between the pressing shapes during the pressing process to avoid marks and shine on all types of fabric
  • Additional suction in crotch area: Strong suction in order to support the positioning of the critical crotch area