Patten-Bügelmaschine BRI 370/101 Premium

%7B%22gallery%22%3A%5B%7B%22ID%22%3A111318%2C%22id%22%3A111318%2C%22title%22%3A%22Patten-B%5Cu00fcgelmaschine+BRI+370%5C%2F101+Premium%22%2C%22filename%22%3A%22BRI-370_100.jpg%22%2C%22filesize%22%3A200477%2C%22url%22%3A%22https%3A%5C%2F%5C%2Fwww.veit.de%5C%2Fwp-content%5C%2Fuploads%5C%2F2017%5C%2F11%5C%2FBRI-370_100.jpg%22%2C%22link%22%3A%22https%3A%5C%2F%5C%2Fwww.veit.de%5C%2Fprodukte%5C%2Fbuegelpressen%5C%2Fbri-370101-patten-buegelmaschine%5C%2Fattachment%5C%2Fbri-370_100%5C%2F%22%2C%22alt%22%3A%22%22%2C%22author%22%3A%228%22%2C%22description%22%3A%22%22%2C%22caption%22%3A%22%22%2C%22name%22%3A%22bri-370_100%22%2C%22status%22%3A%22inherit%22%2C%22uploaded_to%22%3A100124%2C%22date%22%3A%222018-09-12+13%3A02%3A37%22%2C%22modified%22%3A%222018-09-12+13%3A03%3A11%22%2C%22menu_order%22%3A0%2C%22mime_type%22%3A%22image%5C%2Fjpeg%22%2C%22type%22%3A%22image%22%2C%22subtype%22%3A%22jpeg%22%2C%22icon%22%3A%22http%3A%5C%2F%5C%2Fwww.veit.de%5C%2Fwp-includes%5C%2Fimages%5C%2Fmedia%5C%2Fdefault.png%22%2C%22width%22%3A549%2C%22height%22%3A605%2C%22sizes%22%3A%7B%22thumbnail%22%3A%22https%3A%5C%2F%5C%2Fwww.veit.de%5C%2Fwp-content%5C%2Fuploads%5C%2F2017%5C%2F11%5C%2FBRI-370_100-150x150.jpg%22%2C%22thumbnail-width%22%3A150%2C%22thumbnail-height%22%3A150%2C%22medium%22%3A%22https%3A%5C%2F%5C%2Fwww.veit.de%5C%2Fwp-content%5C%2Fuploads%5C%2F2017%5C%2F11%5C%2FBRI-370_100-272x300.jpg%22%2C%22medium-width%22%3A272%2C%22medium-height%22%3A300%2C%22medium_large%22%3A%22https%3A%5C%2F%5C%2Fwww.veit.de%5C%2Fwp-content%5C%2Fuploads%5C%2F2017%5C%2F11%5C%2FBRI-370_100.jpg%22%2C%22medium_large-width%22%3A549%2C%22medium_large-height%22%3A605%2C%22large%22%3A%22https%3A%5C%2F%5C%2Fwww.veit.de%5C%2Fwp-content%5C%2Fuploads%5C%2F2017%5C%2F11%5C%2FBRI-370_100.jpg%22%2C%22large-width%22%3A549%2C%22large-height%22%3A605%2C%22woocommerce_thumbnail%22%3A%22https%3A%5C%2F%5C%2Fwww.veit.de%5C%2Fwp-content%5C%2Fuploads%5C%2F2017%5C%2F11%5C%2FBRI-370_100-400x320.jpg%22%2C%22woocommerce_thumbnail-width%22%3A400%2C%22woocommerce_thumbnail-height%22%3A320%2C%22woocommerce_single%22%3A%22https%3A%5C%2F%5C%2Fwww.veit.de%5C%2Fwp-content%5C%2Fuploads%5C%2F2017%5C%2F11%5C%2FBRI-370_100.jpg%22%2C%22woocommerce_single-width%22%3A549%2C%22woocommerce_single-height%22%3A605%2C%22woocommerce_gallery_thumbnail%22%3A%22https%3A%5C%2F%5C%2Fwww.veit.de%5C%2Fwp-content%5C%2Fuploads%5C%2F2017%5C%2F11%5C%2FBRI-370_100-100x100.jpg%22%2C%22woocommerce_gallery_thumbnail-width%22%3A100%2C%22woocommerce_gallery_thumbnail-height%22%3A100%2C%22shop_catalog%22%3A%22https%3A%5C%2F%5C%2Fwww.veit.de%5C%2Fwp-content%5C%2Fuploads%5C%2F2017%5C%2F11%5C%2FBRI-370_100-400x320.jpg%22%2C%22shop_catalog-width%22%3A400%2C%22shop_catalog-height%22%3A320%2C%22shop_single%22%3A%22https%3A%5C%2F%5C%2Fwww.veit.de%5C%2Fwp-content%5C%2Fuploads%5C%2F2017%5C%2F11%5C%2FBRI-370_100.jpg%22%2C%22shop_single-width%22%3A549%2C%22shop_single-height%22%3A605%2C%22shop_thumbnail%22%3A%22https%3A%5C%2F%5C%2Fwww.veit.de%5C%2Fwp-content%5C%2Fuploads%5C%2F2017%5C%2F11%5C%2FBRI-370_100-100x100.jpg%22%2C%22shop_thumbnail-width%22%3A100%2C%22shop_thumbnail-height%22%3A100%7D%7D%5D%2C%22technical_data_sheet%22%3Afalse%2C%22technical_data_sheet_2%22%3Afalse%2C%22flyer%22%3Afalse%2C%22application_video%22%3A%22https%3A%5C%2F%5C%2Fyoutu.be%5C%2FyE333JgndWg%22%2C%22product_video%22%3A%22%22%2C%22description%22%3A%22%3Ch3%3EPatten-B%5Cu00fcgelmaschine%3C%5C%2Fh3%3E%5Cn%3Ch4%3EVorteile%3A%3C%5C%2Fh4%3E%5Cn%3Cul%3E%5Cn%3Cli%3E%5Cu00dcberlappende+Arbeitsweise%3A+Spannblechsatz+steht+w%5Cu00e4hrend+des+B%5Cu00fcgelvorganges+f%5Cu00fcr+das+zweite+Pattenpaar+zur+Verf%5Cu00fcgung+%5C%2F+Erh%5Cu00f6hung+der+Arbeitsproduktivit%5Cu00e4t%3C%5C%2Fli%3E%5Cn%3Cli%3EBedienerfreundliches+5%2C7%26%238243%3B+Farb-Touch-Display%3C%5C%2Fli%3E%5Cn%3Cli%3ESeparater+Programmvorwahlschalter%3A+schneller+Programmwechsel%3C%5C%2Fli%3E%5Cn%3Cli%3EAutomatischer+Pattenauswerfer+und+Auffangwanne%3A+Produktivit%5Cu00e4t%3C%5C%2Fli%3E%5Cn%3Cli%3EAutomatische+Entlade-+und+Stapelvorrichtung+%28optional%29%3C%5C%2Fli%3E%5Cn%3Cli%3EAustausch-Spannblechtr%5Cu00e4ger+%28ohne+Spannbleche%29%3A+zus%5Cu00e4tzlicher+Spannblechtr%5Cu00e4ger+f%5Cu00fcr+schnellen+Wechsel+%28optional%29%3C%5C%2Fli%3E%5Cn%3Cli%3E4-teiliger+Edelstahl-Spannblechsatz%3A%5Cn%3Cul%3E%5Cn%3Cli%3Ekundenspezifische+Anfertigung%3C%5C%2Fli%3E%5Cn%3Cli%3Eeinzeln+verfahrbare+Spannbleche%3C%5C%2Fli%3E%5Cn%3Cli%3Ezuschaltbare+Absenkfunktion+beim+Einfahren+in+die+B%5Cu00fcgelstation+zur+Erzielung+eines+Pattenpaspels%3C%5C%2Fli%3E%5Cn%3Cli%3ESchnellwechselsystem%3C%5C%2Fli%3E%5Cn%3C%5C%2Ful%3E%5Cn%3C%5C%2Fli%3E%5Cn%3C%5C%2Ful%3E%5Cn%22%2C%22accessories%22%3Afalse%2C%22button_text%22%3A%22Jetzt+Vertriebspartner+kontaktieren%22%2C%22application_video_text%22%3A%22Anwendungsvideo+ansehen%22%2C%22technical_data_sheet_text%22%3A%22Techniches+Datenblatt+downloaden%22%2C%22accessories_headline%22%3A%22Zubeh%5Cu00f6r%5C%2FOptionen%22%2C%22accessories_link_text%22%3A%22Zum+Zubeh%5Cu00f6r%22%2C%22product_video_text%22%3A%22Anwendungsvideo+ansehen%22%2C%22technical_data_sheet_text_2%22%3A%22Techniches+Datenblatt+downloaden%22%2C%22flyer_text%22%3A%22Techniches+Datenblatt+downloaden%22%2C%22prioritization%22%3A%2289900%22%2C%22prioritization2%22%3A%2295700%22%2C%22typ%22%3A26%2C%22read_more_text%22%3A%22Mehr+erfahren%22%2C%22read_less_text%22%3A%22Weniger%22%2C%22produktsichtbarkeit%22%3Atrue%2C%22anwendungsgruppe%22%3A%5B135%2C136%2C137%5D%2C%22produktgruppe_2%22%3A%5B115%5D%2C%22kategorie%22%3A%5B33%5D%2C%22arbeitsgang%22%3A%5B48%2C74%2C84%5D%7D

Patten-Bügelmaschine

Vorteile:

 • Überlappende Arbeitsweise: Spannblechsatz steht während des Bügelvorganges für das zweite Pattenpaar zur Verfügung / Erhöhung der Arbeitsproduktivität
 • Bedienerfreundliches 5,7″ Farb-Touch-Display
 • Separater Programmvorwahlschalter: schneller Programmwechsel
 • Automatischer Pattenauswerfer und Auffangwanne: Produktivität
 • Automatische Entlade- und Stapelvorrichtung (optional)
 • Austausch-Spannblechträger (ohne Spannbleche): zusätzlicher Spannblechträger für schnellen Wechsel (optional)
 • 4-teiliger Edelstahl-Spannblechsatz:
  • kundenspezifische Anfertigung
  • einzeln verfahrbare Spannbleche
  • zuschaltbare Absenkfunktion beim Einfahren in die Bügelstation zur Erzielung eines Pattenpaspels
  • Schnellwechselsystem